Hafslund - Vannkraft

Hafslund bestemte seg for å presentere årsrapporten digitalt, fremfor i papirform som tidligere. I den anledning produserte Citomedia seks videoer, deriblant denne animasjonsfilmen som forklarer hvordan vannkraft fungerer.

Relaterte videoer

18.10.2012

Valkee Light Therapy

Valkee Light Therapy er et nytt produkt som ble lansert i Norge høsten 2011. Citomedia produserte en animasjo...