Ving Norge- Tyrkia

Ving Norge har i perioder kjørt intensive reklamer på norske TV- kanaler. Hensikten var å profilere de ulike reisemålene, samt fremheve Vings sterke posisjon og trekke trafikk inn til sin nettside. Det har så langt blitt produsert fem reklamefilmer. Her kan du se reklamfilmen for Tyrkia. Citomedia har vært ansvarlig for idé, manus og produksjon.

Relaterte videoer

29.10.2012

Bluegarden - Flytoget

Flytoget er en viktig kanal for Bluegarden når det gjelder å treffe sin målgruppe innen lønn og personal....